تبلیغات اینترنتیclose
اينجا ديار باباست( امیر حسین مقدم )
پیچک ( امیر حسین مقدم )
شعر و ادب پارسی

ازصندوق دل کلون شکستند

ما صابر درد های خویشیم 

در تلگرام     https://telegram.me/amir_h_moghadam
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ شنبه 21 فروردين 1395 توسط سیدمجتبی محمدی

 

دياربابا ...
اينجا ديار باباست
خاموش و پر هياهو 
شهر هزار چشمه 
شهر هزار آهو
يك رودخانه دارد
رودى به نام ماهى 1
خشكيده ميشود گاه
يادر خروش ، گاهي
اينجا ديار باباست
باخاطرات خوبش
با شور آب زيباش 2
با سنگ و خاك و چوبش
راهش به نام حيران 3
چيزي شبيه مجنون
اما جنون ندارد
از عشق مست و مفتون
يادش به خير , وقتي 
حيران عشق بودم 
در پيچ و تاب گيسوش
هي شعر ميسرودم
يادش به خير وقتي 
من در كنار من بود
در من هزار آهو
هريك هزار تن بود
حيران تمام ميشد
ميشد ز دور پيدا 
در چشم خيس مجنون 
چشمان شوخ ليلا
حيران تمام ميشد
اما نه در وحودم 
حيرت پناه من بود
آغوش ميگشودم
آغوش مي گشودم 
تابخت گيردم دست
مرغ سعادت انگار
بر بام خانه بنشست
يادش به خير وقتي 
من در كنار من بود
درمن هزار آهو
هريك هزار تن بود
ميخواستم بمانم 
در پيچ و تاب حيران
در تاب و پيچ گيسوش
آن گيسوي پريشان
من صادقانه گفتم 
يك رنگ چون كف دست
ناگاه زخمي از پشت
بر روح خسته بنشست
ميخواستم بمانم 
اينجا , ولي .... ولي چه 
اما , اگر , ولي , كاش
بگذشته آن گذشته
وقتي كه آمدم من 
همچون پلنگ بودم 
در آسياب دوران 
زيرينه سنگ بودم
وقتي كه رفتم اما 
ديدم دلم شكسته 
درهاي هم پس و پيش
يكباره گشته بسته
گفتند آن رفيقان 
با من كه نارفيقي
بگذر برو رهاكن
كو? پس كجا رفيقي
بگذشتم و گذشتند
آن لحظه هاي خوبم 
از آن زمان , زمانه 
هي ميزند به چوبم
بگذشتم و نشاني
ديگر ز ماجرا نيست 
اينجا همه غريبند
يك يار آشنا نيست
اينجا ديار باباست 
بايد كه عاشقش بود
دلتنگ كوچه هايش 
دشت شقايقش بود
من آمدم كه راهي 
باشم براي بابا
شايد اگر ميامد
مي ماند پيش ماها
بابا هميشه ميخواست 
اينجا بماند , اينجا 
در كوچه علي , يا 4
در كوچه هاي بالا
آمد پدر سرانجام
تا آخر هميشه 
حالا تو و سر من 
فرهاد و زخم تيشه

 


‏اميرحسين مقدم‬
اردبيل. 1.8.94
پ . ن
1 . بالیقلی چای به معنای رودخانه پرماهی . رودی که در شهر اردبیل ، جریان دارد ( تصویر )
2 . دریاچه شورابیل 
3 . گردنه حیران ( بین اردبیل و آستارا )
4. کوچه علی : نام کوچه ای در مرکز اردبیل. محله قدیم پدرمن .امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار امیر حسین مقدم-28, | بازديد : 315